Fresnelky a skla - Použitelné s lampou (ARRI) - True Blue ST1/2 Theater

Fresnelky a ochranná skla pro ARRI lampy